Shiv Chalisa Lyrics in Gujarati શ્રી શિવ ચાલીસા

Select Language >> Hindi/SanskritEnglish, KannadaBengali, Marathi, Punjabi, TeluguOdia

દોહા
જય ગણેશ ગિરિજા સુવન, મગંલ મૂલ સુજાન ।
કહત અયોધ્યાદાસ તુમ, દેઉ અભય વરદાન ॥

ચાલીસ

જય ગિરિજાપતિ દીનદયાલ ।
સદા કરત સંતન પ્રતિપાલા ॥

ભાલ ચન્દ્રમા સોહત નીકે ।
કાનન કુંડલ નાગફની કે ॥

અંગ ગૌર સિર ગંગ બહાયે ।
મુળ્ડમાલ તન ક્ષાર લગાયે ॥

વસ્ત્ર ખાલ બાઘમ્બર સોહે ।
છવિ કો દેખી નાગ મુનિ મોહે ॥

મૈના માતુ કી હવે દુલારી ।
વાન અંગ સોહત છવિ ન્યારી ॥

કર ત્રિશુલ સોહત છવિ ભારી ।
કરત સદા શત્રુન ક્ષયકારી ॥

નંડિ ગણેશ સોહૈ તહં કૈસે ।
સાગર મધ્ય કમલ હૈ જૈસે ॥

કાર્તિક શ્યામ ઔર ગણરાઉ ।
યા છવિ કો કહી જાત ન કાઉ ॥

કિયા ઉપદ્રવ તારક ભારી ।
દેવન સબ મિલિ તુમહી જુહારી ॥

તુરત ષડાયન આપ પઠાયઉ ।
લવ નિમેષ મહં મારિ ગિરાયઉ ॥

આપ જલંધર અસુર સંહારા ।
સુયશ તુમ્હાર વિદિત સંસારા ॥

ત્રિપુરાસુન સન યુધ્ધ મચાઈ ।
તબ હી કૃપા કર લીન બચાઈ ॥

કિયા તપહિ ભાગીરથ ભારી ।
પૂર્વ પ્રતિજ્ઞા તાસુ પુરારી ॥

દાનિન મહં તુમ સમ કોઉ નાહી ।
સેવક સ્તુતિ કરત સદાહી ॥

દેવ માહી મહીમા તબ ગાઈ ।
અકથ અનાદિ ભેદ નહી પાઈ ॥

પ્રગટી ઉદધિ મંથન તે જ્વાલા ।
જરત સુરાસુર ભએ વિહાલા ॥

કીન્હ દયા તહં કરી સહાઈ ।
નીલકંઠ તવ નામ કહાઈ ॥

પૂજન રામચંન્દ્ર જબ કીન્હા ।
જીત કે લંક વિભીષણ દીન્હા ॥

સહસ કમલ મે હો રહે ઘારી ।
કીન્હ પરીક્ષા તબહી પુરારી ॥

એક કમલ પ્રભુ રાખેઉ જોઈ ।
કમલ નયન પૂજન ચહં સોઈ ॥

કઠિન ભક્તિ દેખી પ્રભુ શંકર ।
ભયે પ્રસન્ન દિયે ઈચ્છિત વર ॥

જય જય જય અનંત અવિનાશી ।
કરત કૃપા સબકે ઘટ વાસી ॥

દુષ્ટ સકલ નિત મોહી સતાવે ।
ભ્રમત રહૌ મોહી ચેન ન આવે ॥

ત્રાહી ત્રાહી મે નાથ પુકારો ।
યે હી અવસર મોહી આન ઉબારો ॥

લૈ ત્રિશુલ શત્રુન કો મારો ।
સંકટ તે મોહી આન ઉબારો ॥

માતા-પિતા ભ્રાતા સબ હોઈ ।
સંકટ મે પૂછત નહી કોઈ ॥

સ્વામી એક હૈ આસ તુમ્હારી ।
આય હુરહુ મમ સંકટ ભારી ॥

ધન નિર્ધન કો દેત સદા હી ।
જો કોઈ જાંચે સો ફલ પાહી ॥

અસ્તુત કેહી વિધિ કરૈ તુમ્હારી ।
ક્ષમહૂ નાથ અબ ચૂક હમારી ॥

શંકર હો સંકટ કે નાશન ।
મંગલ કારણ વિધ્ન વિનાશન ॥

યોગી યતિ મુનિ ધ્યાન લગાવે ।
શારદ નારદ શીશ નવાવૈ ॥

નમો નમો જય નમ: શિવાય ।
સુર બ્રહ્માદિક પાર ન પાય ॥

જો યહ પાઠ કરે મન લાઈ ।
તા પર હોતે હૈ શમ્ભુ સહાઈ ॥

ઋનીયા જો કોઈ હો અધિકારી ।
પાઠ કરે સો પાવન હારી ॥

પુત્ર હોન કી ઈચ્છા જોઈ ।
નિશ્ચય શિવ પ્રસાદ તેહિ હોઈ ॥

પંડિત ત્રયોદશી કો લાવે ।
ધ્યાનપૂર્વક હોમ કરાવે ॥

ત્રયોદશી વ્રત કરે હમેશા ।
તાકે તન નહી રહે ક્લેશા ॥

ધૂપ દીપ નૈવેદ ચઢાવે ।
શંકર સમ્મુખ પાઠ સુનાવે ॥

જન્મ જન્મ કે પાપ નસાવે ।
અંતધામ શિવપુર મે પાવે ॥

કહૈ અયોધ્યાદાસ આસ તુમ્હારી ।
જાનિ સકલ દુખ હરહુ હમારી ॥

દોહા

નિત નેમ કર પ્રાત હી, પાઠ કરો ચાલીસા ।
તુમ મેરી મનોકામના, પૂર્ણ કરો જગદીશા ॥

મગસિર ઉઠી હેમંત ઋતુ, સંવત ચૌસઠ જાન ।
સ્તુતિ ચાલીસા શિવહીં, પૂર્ણ કીન કલ્યાણ ॥

Leave a Comment